Chuẩn bị để thành công

Bắt đầu bằng cách sử dụng các mẫu FastTrack để tạo kế hoạch thành công có thể giúp bạn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp mình.

Đăng nhập và bắt đầu

Bạn cần trợ giúp?

Khách hàng Office 365 đã mua 50 giấy phép trở lên có thể đủ điều kiện được hỗ trợ trực tiếp từ xa cho nhiều hoạt động tích hợp và áp dụng khác nhau. Làm việc với nhóm FastTrack để đánh giá, khắc phục, kích hoạt và di chuyển các dịch vụ đủ điều kiện. Bắt đầu bằng việc tìm hiểu xem tổ chức của bạn có đủ điều kiện không.

Tìm hiểu thêm về Trung tâm FastTrack

Bạn cần hỗ trợ thêm? Tìm đối tác đủ điều kiện

Yêu cầu hỗ trợ

Để yêu cầu hỗ trợ từ trung tâm quản trị Office 365, hãy bấm vào Thiết lập và chọn Yêu cầu.