FastTrack bao gồm các tài nguyên, công cụ và chuyên gia nhằm giúp bạn triển khai Office 365 thành công. Một đợt triển khai Office 365 thành công tập trung vào việc thúc đẩy áp dụng và giúp mọi người hiểu rõ lợi ích của cách làm việc mới.

Để tìm hiểu rõ về cách xây dựng và triển khai thành công Office 365, hãy xem Hướng dẫn Áp dụng Office 365.

1. Hình dung

Xác định tầm nhìn của bạn, xác định và ưu tiên các kịch bản kinh doanh cũng như hợp tác với các bên liên quan chính để lập kế hoạch cho các đợt triển khai thành công theo tiến độ của riêng bạn.

arrow Tìm hiểu thêm

2. Tích hợp

Tự tin tích hợp người dùng và các tính năng mới với sự hỗ trợ từ xa của các chuyên gia đã cam kết sẽ hướng dẫn nhóm CNTT của bạn.

arrow Tìm hiểu thêm

3. Thúc đẩy giá trị

Tạo ra nhiều giá trị hơn với tài nguyên sẵn có nhằm giúp nhóm và đối tác của bạn tăng số lượng người dùng trong tổ chức của bạn; chuẩn bị sẵn sàng và quản lý thay đổi.

arrow Tìm hiểu thêm