Bạn mới sử dụng Đám mây của Microsoft hay đã sử dụng thành thạo rồi? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Tìm hiểu thêm về cách FastTrack có thể trợ giúp cho doanh nghiệp của bạn bằng hướng dẫn sử dụng Sản phẩm FastTrack

FastTrack là gì?

Microsoft FastTrack là dịch vụ thành công của khách hàng của chúng tôi được thiết kế nhằm giúp bạn thu được giá trị kinh doanh nhanh chóng hơn với Đám mây của Microsoft. FastTrack cung cấp cho bạn một gói gồm các phương pháp hay nhất, công cụ, tài nguyên và chuyên gia đã cam kết giúp bạn có trải nghiệm Đám mây của Microsoft thành công.

arrow Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Duyệt qua nội dung dành riêng cho sản phẩm của chúng tôi để khám phá các tài nguyên có sẵn nhằm giúp bạn lập kế hoạch triển khai thành công. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft cơ quan hoặc trường học của bạn để bắt đầu quy trình đăng ký hoặc chọn trang bạn đang xem dở.

arrow Đăng nhập ngay