แหล่งข้อมูลและบริการของ FastTrack สำหรับ EMS มีให้สำหรับการซื้อสิทธิ์ EMS ตั้งแต่ 150 ขึ้นไปหรือการซื้อสิทธิ์ SKU ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ 150 ขึ้นไปสำหรับ Microsoft Intune, Azure Active Directory Premium, Azure Information Protection, Cloud App Security หรือ Advanced Threat Analytics

ลูกศร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ FastTrack ที่มีอยู่สำหรับ EMS

บริการของ FastTrack มอบให้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อ EMS SKU ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 150 สิทธิ์ขึ้นไปในวันที่หรือหลังจาก 1 กรกฎาคม 2558

FY16 EMS Adoption Offer ยังคงใช้ได้สำหรับคู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสูงสุดถึง 12 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อ  EMS/ECS ครั้งแรก วันที่ซื้อครั้งแรกต้องเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอทั้งหมดที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ จะไม่มี ข้อเสนอสำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • คู่ค้าที่ขอรับข้อเสนอการนำมาใช้จะต้องมี Cloud Productivity Competency ปัจจุบันในระดับ Silver หรือระดับ Gold, Enterprise Mobility Management Competency หรือ Devices and Deployment Competency
  • สิทธิ์สำหรับ SKU รวมไปถึง: Enterprise Cloud Suite SKU และ Enterprise Mobility + Security SKU (Commercial, Government, Academic แบบเสียค่าใช้จ่าย, แบบไม่แสวงหากำไร)
  • ข้อกำหนดสิทธิ์ขั้นต่ำที่ 150 ต่อการซื้อสามารถรวมเข้ากับ SKU ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงของข้อเสนอ
  • ปริมาณงานที่ได้รับสิทธิ์เพื่อส่งเสริมความต้องการด้านการใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ ได้แก่ Enterprise Mobility + Security for Intune และ Azure Active Directory Premium
  • การอ้างสิทธิ์ทั้งหมด สำหรับเงินทุนของข้อเสนอต้องส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 คำขอเงินทุนของข้อเสนอจะไม่ได้รับการยอมรับหลังจากวันที่กำหนด
  • ดู FY16 EMS Adoption Offer ข้อกำหนดและเงื่อนไข  และ คำถามที่ถามบ่อย เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สถานการณ์จำลองการเตรียมความพร้อมและการโอนย้ายทั้งหมดสำหรับ FastTrack for EMS ยกเว้นสถานการณ์จำลองที่บริการของ FastTrack จัดหาให้โดยใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้โฮสต์โดย Microsoft ไม่ได้เป็นไปตาม ISO 27001

บริการ FastTrack ยังครอบคลุมใน Microsoft HIPAA Business Associate Agreement (BAA) ด้วย โปรดดูที่ BAA สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับว่าสถานการณ์จำลองของ FastTrack ครอบคลุมอย่างไร โปรดดู Microsoft HIPAA BAA ที่นี่