Check out the exciting new updates to FastTrack for Office 365!

Watch now on Microsoft Mechanics

Resurser och tjänster för uppstart och utrullning av FastTrack blir tillgängliga vid köp av 50 eller fler användare med Office 365 Enterprise- och Office 365 Business-SKU:er, tillsammans med betalda SKU:er för myndigheter, delade datorer eller icke-vinstdrivande organisationer. Migreringshjälp är tillgänglig vid köp av 150 eller fler användare.

Läs mer om fördelarna med FastTrack för Office 365

Kunder som har aktiva och berättigade Office 365-planprenumerationer kan börja använda FastTrack Center-tjänsterna för uppstart, migrering och utrullning – eller använda dem igen – när som helst.

Ja. Migreringstjänsterna för e-post och filer är tillgängliga för kunder som har köpt 150 användare eller mer i Office 365.

FastTrack Centers datamigreringstjänst kan migrera e-post och filer från en rad olika plattformar. E-post kan migreras till Exchange Online från Exchange Server, IBM Domino, Google-appar för arbete, Novell GroupWise eller IMAP-kompatibla system lokalt. Filer kan migreras till OneDrive för företag från Google Drive, Box eller filbibliotek, och till SharePoint Online-baserade gruppwebbplatser från filbibliotek. Gå igenom beskrivningen av FastTrack-förmånen där du kan läsa om begränsningar för migreringen och specifika versioner som stöds.

FastTrack Center har utökat de grundläggande aktiveringstjänsterna för att inkludera de nya Skype för företag-funktionerna i Office 365 E5. Detta omfattar vägledning om uppstart för PSTN-konferenser, Cloud PBX, Skype-broadcast och PSTN-samtalsabonnemang (endast tillgängligt i USA). Ytterligare vägledning inbegriper konfiguration av hybriddomäner och delade domäner för att möjliggöra samtal via en lokal Skype för företag-distribution. Du kan börja planera för dessa funktioner i din utrullningsplan för FastTrack.

FastTrack har erbjudanden som hjälper kunden att utöka värdet hos Office 365. Ta en titt på följande erbjudanden för att se hur du kan snabba upp utrullningen av Office 365.

Migreringserbjudande för SharePoint 2013

FastTrack kommer under en begränsad tid att erbjuda tjänster för migrering från en lokal version av SharePoint 2013. Erbjudet kommer att vara tillgängligt från oktober 2016. Kunderna måste begära att få ta del av erbjudandet innan 31 mars 2017 och uppfylla migrerings- och behörighetskraven. Erbjudandet är tillgängligt för kunder med minst 150 licenser för en berättigad tjänst eller plan för din Office 365-tenant. Mer information om berättigade tjänster och planer finns i Berättigade tjänster och planer. Se Vanliga frågor och svar eller villkoren för erbjudandet för mer information.

Tidigare erbjudanden

Kunder som har köpt det minsta antalet användare som krävs för Office 365 före behörighetsdatumet kan lösa in erbjudandet på datumet för ikraftträdande. FastTrack Office 365-erbjudandena är inte tillgängliga för köp gjorda efter den 30 juni 2016. Se informationen om tidigare erbjudanden nedan.

Utrullningserbjudande för Office 365 för 2016

 • Kunder som har köpt berättigade användare för Office 365 mellan 1 september 2015 och 30 juni 2016 kan vara berättigade till detta erbjudande
 • Partnerfinansiering är tillgänglig för att hjälpa kunder med utrullningen av Office 365-tjänster
 • För att ta del av erbjudandet mellan 1 september 2015 och 31 januari 2016 krävs köp av minst 150 användare med berättigade SKU:er
 • För att ta del av erbjudandet mellan 1 februari 2016 och 30 juni 2016 krävs köp av minst 50 användare med berättigade SKU:er
 • Mer information finns i villkoren för Office 365 för 2016 eller Vanliga frågor och svar

Utrullningserbjudande för Cloud PBX för 2016

 • Tillgängligt för kunder som har köpt berättigade Office 365-användare mellan 1 december 2015 och 30 juni 2016. Tjänsten tillhandahålls för att hjälpa berättigade kunder med platsdistributionen av Cloud PBX via lokala PSTN-anslutningar. Berättigade kunder får finansiering per användare för att betala för kvalificerade implementeringsaktiviteter som levererats av Communications Competency-partner.
 • För att ta del av erbjudandet mellan 1 september 2015 och 31 januari 2016 krävs köp av minst 150 användare med berättigade SKU:er
 • För att ta del av erbjudandet mellan 1 september 2015 och 31 januari 2016 krävs köp av minst 150 användare med berättigade SKU:er
 • För att ta del av erbjudandet mellan 1 februari 2016 och 30 juni 2016 krävs köp av minst 50 användare med berättigade SKU:er
 • Mer information finns i villkoren för utrullningserbjudandet för Cloud PBX för 2016 eller Vanliga frågor och svar

Erbjudande om att köpa E4 för 2016 nu

 • Kunder som har köpt Office 365 E4-SKU:er mellan 1 april 2015 och 30 november 2015 kan vara berättigade för erbjudandet om att köpa E4 nu. Du kan, som en del av erbjudandet, välja att låta Microsoft ge en valfri kvalificerad partner ersättning för att utföra aktiviteter som hjälper dig att komma igång med VoIP och Skype för företag
 • Mer information finns i villkoren för erbjudandet om att köpa E4 nu eller Vanliga frågor och svar

Alla uppstarts- och migreringsscenarier för FastTrack för Office 365, utom de scenarier där FastTrack-tjänsterna tillhandahålls genom programvara från tredje part eller programvara som inte tillhandahålls av Microsoft, uppfyller ISO 27001.

FastTrack-tjänsterna täcks även av Microsofts HIPAA Business Associate Agreement (BAA). Mer information om hur FastTrack-scenarierna täcks finns i BAA. Du hittar Microsofts HIPAA BAA här.