FastTrack ger dig tillgång till resurser, verktyg och experter som hjälper dig lyckas med utrullningen av Office 365. En lyckad utrullning av Office 365 fokuserar på att främja användningen och hjälpa alla att förstå fördelarna med att arbeta på ett nytt sätt.

En fullständig beskrivning av hur du skapar och implementerar en lyckad Office 365-utrullning finns i Utrullningsguiden för Office 365.

1. Planera

Definiera din vision, identifiera och prioritera affärsscenarier och samarbeta med viktiga intressenter för att planera lyckade utrullningar i din egen takt.

arrow Läs mer

2. Uppstart

Genomför lyckad uppstart av nya användare och funktioner med fjärrhjälp från experter som arbetar för att vägleda ditt IT-team.

arrow Läs mer

3. Skapa nytta

Generera mer nytta med resurser som är tillgängliga för att hjälpa dina team och partner främja utrullningen bland användarna i din organisation; förbered och hantera förändringar.

arrow Läs mer