FastTrack-resurser och -tjänster för EMS är tillgängliga vid köp av minst 150 EMS-användare eller minst 150 användare med behöriga SKU:er för Microsoft Intune, Azure Active Directory Premium, Azure Information Protection, Cloud App Security eller Advanced Threat Analytics.

arrow Läs mer om tillgängliga FastTrack-tjänster för EMS

FastTrack-tjänster är endast tillgängliga för nya kunder som har köpt 150 eller fler behöriga EMS-SKU:er och EMS-användare från och med 1 juli 2015.

Utrullningserbjudandet för EMS för 2016 förblir tillgängligt för kvalificerade partner i upp till 12 månader från kundens första inköpsdatum för EMS/ECS. Datumet för ditt första inköp måste ligga mellan den 1 september 2015 och den 30 juni 2016, med alla angivna villkor för erbjudandet uppfyllda. Det finns inget erbjudande för nya kunder som gör sitt köp efter 30 juni 2016.

Mer information:

  • Partner som löser in utrullningserbjudandet måste inneha en aktuell Cloud Productivity-kompetens, Enterprise Mobility Management-kompetens eller Devices and Deployment-kompetens på silver- eller guldnivå
  • Följande SKU:er är behöriga: Enterprise Cloud Suite-SKU:er och Enterprise Mobility + Security-SKU:er (SKU:er för kommersiella verksamheter och myndigheter, betal-SKU:er för akademiska institutioner samt icke-vinstdrivande organisationer)
  • Minimikravet på 150 användare kan uppfyllas genom köp av valfri kombination av behöriga SKU:er under erbjudandeperioden.
  • Behöriga arbetsbelastningar för att uppfylla kravet på aktiv användning inbegriper Enterprise Mobility + Security för Intune och Azure Active Directory Premium
  • Alla begäranden om finansiering av erbjudande måste vara inskickade den 31 mars 2017. Begäranden om finansiering av erbjudande accepteras inte efter detta slutdatum
  • Mer information finns i villkoren för utrullningserbjudandet för EMS 2016 och Vanliga frågor och svar 

Alla uppstarts- och migreringsscenarier för FastTrack för EMS, utom de scenarier där FastTrack-tjänsterna tillhandahålls genom programvara från tredje part eller programvara som inte tillhandahålls av Microsoft, uppfyller ISO 27001.

FastTrack-tjänsterna täcks även av Microsofts HIPAA Business Associate Agreement (BAA). Mer information om hur FastTrack-scenarierna täcks finns i BAA. Du hittar Microsofts HIPAA BAA här.