Är Microsofts molntjänster nya för dig eller har du hållit på ett tag? Vi finns här för att hjälpa dig.

Läs mer om hur FastTrack kan hjälpa ditt företag i produktguiden för FastTrack

Vad är FastTrack?

Microsoft FastTrack är vår tjänst som hjälper dig att lyckas med att skapa affärsnytta snabbare med hjälp av Microsofts molntjänster. FastTrack ger dig tillgång till en uppsättning beprövade metoder, verktyg och resurser samt engagerade experter som hjälper dig att nå framgångar med Microsofts molntjänster.

arrow Läs mer

Är du redo att komma igång?

Bläddra igenom vårt produktspecifika innehåll och utforska tillgängliga resurser som hjälper dig planera en lyckad utrullning. Logga in med ditt arbets- eller skolkonto hos Microsoft för att starta registreringsprocessen eller fortsätta där du slutade sist.

pil Logga in nu