Check out the exciting new updates to FastTrack for Office 365!

Watch now on Microsoft Mechanics

Materiały FastTrack dotyczące wdrażania są dostępne przy zakupie co najmniej 50 licencji usługi Office 365 Enterprise i planów Office 365 Business wraz z płatnymi planami dla rządów, organizacji non profit i planem Kiosk. Pomoc w migracji jest dostępna przy zakupie co najmniej 150 licencji.

Dowiedz się więcej o zaletach usług FastTrack dla Office 365

Klienci posiadający aktualne i uprawniające plany subskrypcji Office 365 mogą zacząć korzystać z usług wdrażania i migracji dostępnych w Centrum FastTrack — lub powracać do korzystania z nich — w dowolnym momencie.

Tak. Usługi migracji poczty i plików są dostępne dla klientów, którzy kupili co najmniej 150 stanowisk Office 365.

Usługa migracji danych Centrum FastTrack może przenosić pocztę i pliki z różnych platform. Pocztę można migrować z lokalnych systemów Exchange Server, IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise i innych zgodnych z protokołem IMAP. Pliki można przenosić do usługi OneDrive dla Firm z usług Dysk Google i Box oraz z udziałów plików, jak również do witryn zespołów w programie SharePoint z udziałów plików. W opisie zalet usługi FastTrack są dostępne informacje na temat ograniczeń migracji i obsługiwanych wersji.

FastTrack oferuje teraz rozszerzenie podstawowego wsparcia o nowe funkcje programu Skype dla firm dostępne w planie Office 365 E5. Obejmuje ono wskazówki dotyczące wdrażania usług połączeń konferencyjnych z siecią PSTN, Cloud PBX, Skype Meeting Broadcast oraz planów połączeń z siecią PSTN (dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych). Dodatkowa pomoc obejmuje konfigurację domeny typu hybrydowego i dzielonego, umożliwiającą nawiązywanie połączeń za pośrednictwem lokalnego wdrożenia Skype dla firm. Planowanie pod kątem tych możliwości można rozpocząć w ramach planu wdrożenia w usłudze FastTrack.

W ramach usługi FastTrack są dostępne oferty przyspieszające zwrot z inwestycji w usługę Office 365. Zostały one skrótowo opisane poniżej.

Oferta migracji z programu SharePoint 2013

Przez ograniczony czas FastTrack będzie oferować usługi migracji z lokalnych wdrożeń programu SharePoint 2013. Oferta będzie dostępna na żądanie od października 2016 r. Klienci muszą zamówić usługę przed 31 marca 2017 r. oraz spełnić określone wymagania. Oferta będzie dostępna dla klientów posiadających co najmniej 150 licencji na uprawniające usługi lub plany w dzierżawie usługi Office 365. Więcej informacji o usługach i planach, dla których usługa jest dostępna, znajdziesz w artykule Uprawniające usługi i plany. Aby dowiedzieć się więcej, wyświetl często zadawane pytania lub warunki dotyczące oferty.

Poprzednie oferty

Klienci, którzy kupili minimalną wymaganą liczbę stanowisk usługi Office 365 w określonym terminie mogą skorzystać z oferty aż do jej zakończenia. Obecnie nie ma ofert FastTrack dla zakupów usługi Office 365 po 30 czerwca 2016 r. Sprawdź informacje o poprzednich ofertach poniżej.

Oferta przyjęcia usługi Office 365 na rok obrachunkowy 2016

 • Klienci, którzy zakupili wymaganą liczbę stanowisk w usłudze Office 365 w okresie od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., mogą być uprawnieni do skorzystania z tej oferty.
 • Partner może otrzymać finansowanie, aby pomóc klientom we wdrożeniu usług Office 365.
 • Obowiązuje od 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 150 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Obowiązuje od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 50 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Aby dowiedzieć się więcej, wyświetl warunki lub często zadawane pytania dotyczące oferty usługi Office 365 na rok obrachunkowy 2016.

Oferta przyjęcia usługi Cloud PBX na rok obrachunkowy 2016

 • Ta promocja usługi, dostępna dla klientów, którzy kupili uprawniającą liczbę stanowisk w usłudze Office 365 od 1 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., jest oferowana, aby pomóc uprawnionym klientom we wdrażaniu stanowisk Cloud PBX przy użyciu łączności z siecią PSTN na urządzeniach lokalnych. Uprawnieni klienci uzyskują na podstawie liczby stanowisk środki umożliwiające zapłacenie za zakwalifikowane działania związane z wdrażaniem przeprowadzane przez partnerów z kompetencją Communications.
 • Obowiązuje od 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 150 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Obowiązuje od 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 150 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Obowiązuje od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 50 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Aby dowiedzieć się więcej, wyświetl warunki lub często zadawane pytania dotyczące oferty przyjęcia przez klientów usługi Cloud PBX na rok obrachunkowy 2016.

Oferta na rok 2016 Kup teraz plan E4

 • Klienci, którzy zakupili jednostki SKU usługi Office 365 E4 w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r., mogą być uprawnieni do skorzystania z oferty Kup teraz plan E4. W ramach tej oferty możesz skorzystać z opcji, w przypadku której firma Microsoft pokryje koszty pracy wybranego przez Ciebie zakwalifikowanego partnera związane z przeprowadzeniem działań ułatwiających przyjęcie usługi, co ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z programem Enterprise Voice i Skype dla firm.
 • Aby dowiedzieć się więcej, wyświetl warunki lub często zadawane pytania dotyczące oferty Kup teraz plan E4.

Wszystkie scenariusze prac przygotowawczych i migracji dotyczące FastTrack dla Office 365, z wyjątkiem tych, w których usługi FastTrack są realizowane za pomocą oprogramowania innych firm lub oprogramowania, które nie jest udostępniane przez Microsoft, są zgodne z normą ISO 27001.

Usługi FastTrack są również uwzględnione w umowie Microsoft HIPAA Business Associate Agreement (BAA). Szczegółowe informacje odnośnie do scenariuszy FastTrack można znaleźć w umowie BAA. Umowa Microsoft HIPAA BAA jest dostępna tutaj.