Check out the exciting new updates to FastTrack for Office 365!

Materiały FastTrack dotyczące wdrażania są dostępne przy zakupie co najmniej 50 licencji usługi Office 365 Enterprise i planów Office 365 Business wraz z płatnymi planami dla rządów, organizacji non profit i planem Kiosk. Pomoc w migracji jest dostępna przy zakupie co najmniej 150 licencji.

Dowiedz się więcej o zaletach usług FastTrack dla Office 365

Klienci posiadający aktualne i uprawniające plany subskrypcji Office 365 mogą zacząć korzystać z usług wdrażania i migracji dostępnych w Centrum FastTrack — lub powracać do korzystania z nich — w dowolnym momencie.

Tak. Usługi migracji poczty i plików są dostępne dla klientów, którzy kupili co najmniej 150 stanowisk Office 365.

Usługa migracji danych Centrum FastTrack może przenosić pocztę i pliki z różnych platform. Pocztę można migrować z lokalnych systemów Exchange Server, IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise i innych zgodnych z protokołem IMAP. Pliki można przenosić do usługi OneDrive dla Firm z usług Dysk Google i Box oraz z udziałów plików, jak również do witryn zespołów w programie SharePoint z udziałów plików. W opisie zalet usługi FastTrack są dostępne informacje na temat ograniczeń migracji i obsługiwanych wersji.

FastTrack oferuje teraz rozszerzenie podstawowego wsparcia o nowe funkcje programu Skype dla firm dostępne w planie Office 365 E5. Obejmuje ono wskazówki dotyczące wdrażania usług połączeń konferencyjnych z siecią PSTN, Cloud PBX, Skype Meeting Broadcast oraz planów połączeń z siecią PSTN (dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych). Dodatkowa pomoc obejmuje konfigurację domeny typu hybrydowego i dzielonego, umożliwiającą nawiązywanie połączeń za pośrednictwem lokalnego wdrożenia Skype dla firm. Planowanie pod kątem tych możliwości można rozpocząć w ramach planu wdrożenia w usłudze FastTrack.

W ramach usługi FastTrack są dostępne oferty przyspieszające zwrot z inwestycji w usługę Office 365. Zostały one skrótowo opisane poniżej.

Oferta migracji z programu SharePoint 2013

Przez ograniczony czas portal FastTrack będzie oferować usługi migracji z lokalnych środowisk SharePoint 2013 do usługi SharePoint Online i/lub OneDrive dla Firm. Klienci muszą zamówić usługę między 17 października 2016 r. a 31 marca 2017 r.

Oferta będzie dostępna dla klientów posiadających co najmniej 150 licencji na kwalifikującą się usługę w dzierżawie lub planowanej dzierżawie usługi Office 365 i jest skierowana do klientów niekorzystających z chmury dla instytucji rządowych, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne. Więcej informacji o usługach i planach, dla których usługa jest dostępna, znajdziesz w artykule Uprawniające usługi i plany. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej oferty, zobacz Często zadawane pytania oraz Warunki.

Poprzednie oferty

Klienci, którzy kupili minimalną wymaganą liczbę stanowisk usługi Office 365 w określonym terminie mogą skorzystać z oferty aż do jej zakończenia. Obecnie nie ma ofert FastTrack dla zakupów usługi Office 365 po 30 czerwca 2016 r. Sprawdź informacje o poprzednich ofertach poniżej.

Oferta przyjęcia usługi Office 365 na rok obrachunkowy 2016

 • Klienci, którzy zakupili wymaganą liczbę stanowisk w usłudze Office 365 w okresie od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., mogą być uprawnieni do skorzystania z tej oferty.
 • Partner może otrzymać finansowanie, aby pomóc klientom we wdrożeniu usług Office 365.
 • Obowiązuje od 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 150 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Obowiązuje od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 50 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Aby dowiedzieć się więcej, wyświetl warunki lub często zadawane pytania dotyczące oferty usługi Office 365 na rok obrachunkowy 2016.

Oferta przyjęcia usługi Cloud PBX na rok obrachunkowy 2016

 • Ta promocja usługi, dostępna dla klientów, którzy kupili uprawniającą liczbę stanowisk w usłudze Office 365 od 1 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., jest oferowana, aby pomóc uprawnionym klientom we wdrażaniu stanowisk Cloud PBX przy użyciu łączności z siecią PSTN na urządzeniach lokalnych. Uprawnieni klienci uzyskują na podstawie liczby stanowisk środki umożliwiające zapłacenie za zakwalifikowane działania związane z wdrażaniem przeprowadzane przez partnerów z kompetencją Communications.
 • Obowiązuje od 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 150 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Obowiązuje od 1 września 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 150 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Obowiązuje od 1 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. w przypadku wymaganego zakupu co najmniej 50 stanowisk spełniających kryteria licencji
 • Aby dowiedzieć się więcej, wyświetl warunki lub często zadawane pytania dotyczące oferty przyjęcia przez klientów usługi Cloud PBX na rok obrachunkowy 2016.

Oferta na rok 2016 Kup teraz plan E4

 • Klienci, którzy zakupili jednostki SKU usługi Office 365 E4 w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r., mogą być uprawnieni do skorzystania z oferty Kup teraz plan E4. W ramach tej oferty możesz skorzystać z opcji, w przypadku której firma Microsoft pokryje koszty pracy wybranego przez Ciebie zakwalifikowanego partnera związane z przeprowadzeniem działań ułatwiających przyjęcie usługi, co ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z programem Enterprise Voice i Skype dla firm.
 • Aby dowiedzieć się więcej, wyświetl warunki lub często zadawane pytania dotyczące oferty Kup teraz plan E4.

Wszystkie scenariusze prac przygotowawczych i migracji dotyczące FastTrack dla Office 365, z wyjątkiem tych, w których usługi FastTrack są realizowane za pomocą oprogramowania innych firm lub oprogramowania, które nie jest udostępniane przez Microsoft, są zgodne z normą ISO 27001.

Usługi FastTrack są również uwzględnione w umowie Microsoft HIPAA Business Associate Agreement (BAA). Szczegółowe informacje odnośnie do scenariuszy FastTrack można znaleźć w umowie BAA. Umowa Microsoft HIPAA BAA jest dostępna tutaj.