FastTrack obejmuje materiały, narzędzia i dostęp do pomocy ekspertów, co ułatwia skuteczne wdrożenie usługi Office 365. Udane wprowadzenie usługi Office 365 skupia się na wspieraniu przyjęcia usługi przez wszystkich użytkowników i ułatwieniu im zrozumienia korzyści płynących z nowego sposobu pracy.

Aby zobaczyć całą ścieżkę udanej implementacji usługi Office 365, zajrzyj do Przewodnika wdrażania usługi Office 365

1. Planowanie

Określ wizję, zidentyfikuj scenariusze biznesowe i skontaktuj się z najważniejszymi interesariuszami, by zaplanować skuteczne wdrożenia we własnym tempie.

strzałka Dowiedz się więcej

2. Wdrażanie

Możesz śmiało wdrażać nowych użytkowników i funkcje dzięki zdalnej pomocy eksportów.

strzałka Dowiedz się więcej

3. Zwiększanie wartości

Uzyskaj większą wartość dzięki materiałom, które pomogą Twoim zespołom i partnerom we wdrażaniu użytkowników w Twojej organizacji; przygotuj się na zmianę i zarządzaj nią.

strzałka Dowiedz się więcej