Materiały i usługi FastTrack dla EMS są dostępne po kupieniu co najmniej 150 stanowisk EMS lub co najmniej 150 stanowisk jednostek SKU spełniających kryteria dla usług autonomicznych Microsoft Intune, Azure Active Directory Premium, Azure Information Protection, Cloud App Security lub Advanced Threat Analytics.

strzałka Dowiedz się więcej o dostępnych usługach FastTrack dla EMS

Usługi FastTrack są dostępne tylko dla nowych klientów, którzy kupili co najmniej 150 uprawniających jednostek SKU stanowisk EMS nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r.

Oferta wdrożenia EMS na rok obrachunkowy 2016 pozostaje dostępna dla uprawnionych partnerów przez 12 miesięcy od daty pierwszego zakupu usługi EMS/ECS. Data pierwszego zakupu musi mieścić się w okresie od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. z zachowaniem wszystkich ustalonych warunków dotyczących oferty. Klienci, którzy dokonali zakupu po 30 czerwca 2016 r., nie zostaną objęci ofertą.

Więcej informacji:

  • Partnerzy, którzy skorzystają z oferty wdrażania, muszą posiadać aktualną kompetencję Cloud Productivity na poziomie złotym lub srebrnym, Enterprise Mobility Management lub Devices and Deployment.
  • Uprawniające jednostki SKU obejmują: Enterprise Cloud Suite i Enterprise Mobility + Security (Commercial, Government, płatny pakiet Academic, Non-Profit)
  • W ramach wymaganej minimalnej liczby 150 stanowisk można w trakcie obowiązywania oferty zakupić dowolną kombinację uprawnionych jednostek SKU.
  • Uprawniające obciążenia do zwiększenia Aktywnego Użycia Stanowisk obejmują Enterprise Mobility + Security dla usług Intune i Azure Active Directory Premium
  • Wszystkie wnioski o finansowanie oferty należy przesłać do 31 marca 2017 r. Wnioski nie będą przyjmowane po terminie.
  • Aby dowiedzieć się więcej, wyświetl warunki  i często zadawane pytania  dotyczące oferty przyjęcia przez klientów usługi EMS w roku fiskalnym 2016.

Wszystkie scenariusze prac przygotowawczych i migracji dotyczące FastTrack dla EMS, z wyjątkiem tych, w których usługi FastTrack są realizowane za pomocą oprogramowania innych firm lub oprogramowania, które nie jest udostępniane przez Microsoft, są zgodne z normą ISO 27001.

Usługi FastTrack są również uwzględnione w umowie Microsoft HIPAA Business Associate Agreement (BAA). Szczegółowe informacje odnośnie do scenariuszy FastTrack można znaleźć w umowie BAA. Umowa Microsoft HIPAA BAA jest dostępna tutaj.