Οι πόροι και οι υπηρεσίες του FastTrack για EMS διατίθενται με την αγορά 150 ή περισσότερων θέσεων EMS ή 150 ή περισσότερων θέσεων επιλέξιμων SKU για το Microsoft Intune, το Azure Active Directory Premium, το Azure Information Protection, το Cloud App Security ή το Advanced Threat Analytics.

βέλος Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες του FastTrack για EMS

Οι υπηρεσίες FastTrack είναι διαθέσιμες μόνο σε νέους πελάτες που αγόρασαν 150 ή περισσότερες θέσεις επιλέξιμων EMS SKU την 1η Ιουλίου 2015 και μετά.

Η προσφορά FY16 EMS Adoption Offer παραμένει διαθέσιμη σε κατάλληλους συνεργάτες για έως και 12 μήνες από την ημερομηνία πρώτης αγοράς του EMS/ECS εκ μέρους του πελάτη. Η ημερομηνία πρώτης αγοράς πρέπει να είναι μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και 30ης Ιουνίου 2016 με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί για την προσφορά να είναι σε ισχύ. Δεν θα υπάρξει προσφορά για νέους πελάτες οι οποίοι πραγματοποίησαν την αγορά μετά τις 30 Ιουνίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Οι συνεργάτες που εξαργυρώνουν το adoption offer (προσφορά χρήσης) πρέπει να έχουν αργυρό ή χρυσό Cloud Productivity competency, Enterprise Mobility Management competency ή Devices and Deployment competency
  • Τα επιλέξιμα SKU περιλαμβάνουν: Enterprise Cloud Suite SKU και Enterprise Mobility + Security SKU (από εμπορικούς φορείς, κρατικούς φορείς, πανεπιστημιακών φορέων επί πληρωμή, μη κερδοσκοπικών φορέων)
  • Η απαίτηση ελάχιστης αγοράς 150 θέσεων μπορεί να συνδυαστεί με τα επιλέξιμα SKU εντός της περιόδου προσφοράς.
  • Ο υποψήφιος φόρτος εργασίας για την προώθηση της απαίτησης Χρήσης Ενεργών Θέσεων περιλαμβάνει τα Enterprise Mobility + Security for Intune και Azure Active Directory Premium
  • Όλα τα αιτήματα για χρηματοδότηση προσφοράς πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαρτίου 2017. Τυχόν αιτήματα για χρηματοδότηση δεν θα γίνονται δεκτά μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας
  • Δείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του FY16 EMS Adoption Offer και τις Συνήθεις ερωτήσεις για να μάθετε περισσότερα

Όλα τα σενάρια onboarding και μετεγκατάστασης σχετικά με το FastTrack για EMS, εκτός από τα σενάρια όπου οι υπηρεσίες FastTrack παρέχονται χρησιμοποιώντας λογισμικό τρίτων ή λογισμικό που δεν φιλοξενείται από τη Microsoft, συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 27001.

Οι υπηρεσίες FastTrack καλύπτονται επίσης από τη σύμβαση BAA (Business Associate Agreement) της Microsoft βάσει HIPAA. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των σεναρίων FastTrack, ανατρέξτε στη σύμβαση BAA. Μπορείτε να βρείτε τη σύμβαση BAA της Microsoft βάσει HIPAA εδώ.