Check out the exciting new updates to FastTrack for Office 365!

Watch now on Microsoft Mechanics

Materiály a služby programu FastTrack pro zprovoznění a přijetí řešení jsou dostupné při nákupu alespoň 50 licencí na SKU Office 365 Enterprise a Office 365 Business, případně placená SKU pro státní správu (Government), veřejné terminály (Kiosk) nebo neziskové organizace (Non-profit). Pomoc s migrací je k dispozici při nákupu alespoň 150 licencí.

Další informace o výhodách programu FastTrack pro Office 365

Zákazníci mohou začít využívat služby FastTrack Center pro zprovoznění, migrace a přijetí kdykoli i opakovaně, mají-li aktuální a opravňující předplatné plánu Office 365.

Ano. Služby migrace pošty a souborů jsou dostupné pro zákazníky, kteří zakoupili alespoň 150 licencí na Office 365.

Služba migrace dat na portálu FastTrack Center dokáže migrovat poštu a soubory z nejrůznějších platforem. Pošta může být přesunuta na Exchange Online z místního Exchange Serveru, služeb IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise nebo systému s podporou IMAP. Soubory lze přesunout z Disku Google, služby Box nebo sdílených složek na OneDrive pro firmy a ze sdílených složek na týmové weby SharePointu Online. Nahlédněte do popisu výhod programu FastTrack, kde najdete omezení migrace a podporované verze.

FastTrack rozšiřuje základní služby na podporu nových funkcí Skypu pro firmy dostupných v plánu Office 365 E5. Patří mezi ně poradenství při zprovoznění plánů služeb PSTN Conferencing, Cloud PBX, Skype Meeting Broadcast a PSTN Calling (pouze v USA). Další doprovodné materiály zahrnují konfiguraci hybridních a dělených domén s podporou volání přes místní nasazení Skypu pro firmy. Tyto možnosti můžete začít plánovat ve svém plánu úspěšnosti programu FastTrack.

FastTrack poskytuje nabídky, které zákazníkům pomohou zvýšit hodnotu získanou z Office 365. Projděte si následující nabídky a zjistěte, které z nich vám pomohou urychlit přijetí Office 365.

Nabídka migrace ze SharePointu 2013

Služba FastTrack bude v rámci časově omezené nabídky nabízet služby migrace z místního nasazení SharePointu 2013. O tuto nabídku bude možné požádat počínaje říjnem 2016. Zákazníci musí o nabídku požádat před 31. březnem 2017 a splnit požadavky pro nabídku migrace. Nabídka je dostupná zákazníkům s nejméně 150 licencemi na vhodnou službu nebo plán pro tenanta Office 365. Další informace o oprávněných službách a plánech najdete v článku Oprávněné služby a plány. Další informace najdete na stránkách Nejčastější dotazyPodmínky a ujednání k této nabídce.

Předchozí nabídky

Zákazníci, kteří k opravňujícímu datu zakoupili minimální požadovaný počet licencí na Office 365, mohou nabídku uplatnit během období platnosti. Tyto nabídky programu FastTrack týkající se Office 365 nejsou dostupné pro nákupy uskutečněné po 30. červnu 2016. Informace o předchozí nabídce najdete níže.

Nabídka podpory pro přijetí služeb Office 365 pro fiskální rok 2016

 • Zákazníci, kteří zakoupili opravňující licence na Office 365 mezi 1. zářím 2015 a 30. červnem 2016, mohou mít nárok na tuto nabídku.
 • Pro zákazníky chystající se na přijetí služeb Office 365 je k dispozici financování pomoci od partnera.
 • S platností od 1. září 2015 do 31. ledna 2016 je požadován nákup nejméně 150 licencí na opravňující SKU.
 • S platností od 1. února 2016 do 30. června 2016 je požadován nákup nejméně 50 licencí na opravňující SKU.
 • Další informace najdete na stránkách Podmínky a ujednání nebo Nejčastější dotazy k nabídce Office 365 pro fiskální rok 2016.

Nabídka podpory pro přijetí služby Cloud PBX pro fiskální rok 2016

 • Tato propagační služba je dostupná oprávněným zákazníkům, kteří zakoupili opravňující licence na Office 365 v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016, a pomůže jim s nasazením licencí cloudové pobočkové ústředny pomocí místního připojení přes veřejnou telefonní síť. Oprávnění zákazníci získávají financování na základě počtu licencí, které lze použít na úhradu kvalifikovaných aktivit pro nasazení poskytovaných partnery s kompetencí pro komunikace.
 • S platností od 1. září 2015 do 31. ledna 2016 je požadován nákup nejméně 150 licencí na opravňující SKU.
 • S platností od 1. září 2015 do 31. ledna 2016 je požadován nákup nejméně 150 licencí na opravňující SKU.
 • S platností od 1. února 2016 do 30. června 2016 je požadován nákup nejméně 50 licencí na opravňující SKU.
 • Další informace najdete na stránkách Podmínky a ujednání nebo Nejčastější dotazy k Nabídce podpory pro přijetí služby Cloud PBX pro fiskální rok 2016.

Nabídka Koupit plán E4 pro fiskální rok 2016

 • Zákazníci, kteří si zakoupili SKU Office 365 E4 mezi 1. dubnem 2015 a 30. listopadem 2015, mohou mít nárok na nabídku Koupit plán E4. V rámci této nabídky si můžete zvolit, aby společnost Microsoft hradila aktivity spojené s přijetím potřebné ke zprovoznění služeb Enterprise Voice a Skype pro firmy prostřednictvím kvalifikovaného partnera, kterého jste si vybrali.
 • Další informace najdete na stránkách Podmínky a ujednání nebo Nejčastější dotazy k Nabídce Koupit plán E4.

Všechny scénáře zprovoznění a migrace pro FastTrack pro Office 365 kromě scénářů, kde služby FastTrack jsou poskytovány prostřednictvím softwaru třetí strany nebo softwaru hostovaného jinou společností než Microsoft, splňují požadavky certifikace ISO 27001.

Služby FastTrack jsou také pokryty smlouvou Microsoft HIPAA Business Associate Agreement (BAA). Další informace o pokrytí scénářů služby FastTrack naleznete ve smlouvě BAA. Smlouvu Microsoft HIPAA BAA najdete zde.