Check out the exciting new updates to FastTrack for Office 365!

Materiály a služby programu FastTrack pro zprovoznění a přijetí řešení jsou dostupné při nákupu alespoň 50 licencí na SKU Office 365 Enterprise a Office 365 Business, případně placená SKU pro státní správu (Government), veřejné terminály (Kiosk) nebo neziskové organizace (Non-profit). Pomoc s migrací je k dispozici při nákupu alespoň 150 licencí.

Další informace o přínosech programu FastTrack pro Office 365

Zákazníci mohou začít využívat služby FastTrack Center pro zprovoznění, migrace a přijetí kdykoli i opakovaně, mají-li aktuální a oprávněná předplatná plánu Office 365.

Ano. Služby migrace pošty a souborů jsou dostupné pro zákazníky, kteří zakoupili alespoň 150 licencí na Office 365.

Služba migrace dat na portálu FastTrack Center dokáže migrovat poštu a soubory z nejrůznějších platforem. Pošta může být přesunuta na Exchange Online z místního Exchange Serveru, služeb IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise nebo systému s podporou IMAP. Soubory lze přesunout z Disku Google, služby Box nebo sdílených složek na OneDrive pro firmy a ze sdílených složek na týmové weby SharePointu Online. Nahlédněte do popisu výhod programu FastTrack, kde najdete omezení migrace a podporované verze.

FastTrack rozšiřuje základní služby na podporu nových funkcí Skypu pro firmy dostupných v plánu Office 365 E5. Patří mezi ně poradenství při zprovoznění plánů služeb Konference přes veřejnou telefonní síť, Cloudová pobočková ústředna, Skype Meeting Broadcast a Hovory přes veřejnou telefonní síť (pouze v USA). Další doprovodné materiály zahrnují konfiguraci hybridních a dělených domén s podporou volání přes místní nasazení Skypu pro firmy. Tyto možnosti můžete začít plánovat ve svém plánu úspěšnosti programu FastTrack.

Program FastTrack poskytuje nabídky, které zákazníkům pomohou zvýšit hodnotu služeb Office 365. Projděte si následující nabídky a zjistěte, které z nich vám pomohou urychlit přijetí služeb Office 365.

Nabídka migrace ze SharePointu 2013

Program FastTrack bude v rámci časově omezené nabídky nabízet služby migrace z místního nasazení SharePointu 2013 na SharePoint Online a OneDrive pro firmy. Zákazníci musejí požádat o poskytnutí této služby v období mezi říjnem 2016 a 31. bře 2017.

Tato nabídka je k dispozici zákazníkům, kteří mají alespoň 150 licencí na oprávněnou službu nebo plán pro tenanta Office 365, kteří nejsou zákazníky řešení Government Cloud a kteří splňují požadavky na získání nároku. Další informace o oprávněných službách a plánech najdete v článku Oprávněné služby a plány. Další informace najdete na stránkách Nejčastější dotazyPodmínky a ujednání k této nabídce.

Předchozí nabídky

Zákazníci, kteří k opravňujícímu datu zakoupili minimální požadovaný počet licencí na Office 365, mohou nabídku uplatnit během období platnosti. Tyto nabídky programu FastTrack týkající se Office 365 nejsou dostupné pro nákupy uskutečněné po 30. červnu 2016. Informace o předchozí nabídce najdete níže.

Nabídka podpory pro přijetí služeb Office 365 pro fiskální rok 2016

 • Zákazníci, kteří zakoupili oprávněné licence na Office 365 mezi 1. zářím 2015 a 30. červnem 2016, mohou mít nárok na tuto nabídku.
 • Pro zákazníky chystající se na přijetí služeb Office 365 je k dispozici financování pomoci od partnera.
 • S platností od 1. září 2015 do 31. ledna 2016 je požadován nákup nejméně 150 licencí na oprávněná SKU.
 • S platností od 1. února 2016 do 30. června 2016 je požadován nákup nejméně 50 licencí na oprávněná SKU.
 • Další informace najdete na stránkách Podmínky a ujednání nebo Nejčastější dotazy k nabídce Office 365 pro fiskální rok 2016.

Nabídka podpory pro přijetí služby Cloudová pobočková ústředna pro fiskální rok 2016

 • Tato propagační služba je dostupná oprávněným zákazníkům, kteří zakoupili oprávněné licence na Office 365 v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016, a pomůže jim s nasazením licencí na službu Cloudová pobočková ústředna pomocí místního připojení přes veřejnou telefonní síť. Oprávnění zákazníci získávají financování na základě počtu licencí, které lze použít na úhradu kvalifikovaných aktivit pro nasazení poskytovaných partnery s kompetencí pro komunikace.
 • S platností od 1. září 2015 do 31. ledna 2016 je požadován nákup nejméně 150 licencí na oprávněná SKU.
 • S platností od 1. září 2015 do 31. ledna 2016 je požadován nákup nejméně 150 licencí na oprávněná SKU.
 • S platností od 1. února 2016 do 30. června 2016 je požadován nákup nejméně 50 licencí na oprávněná SKU.
 • Další informace najdete na stránkách Podmínky a ujednání nebo Nejčastější dotazy k Nabídce podpory pro přijetí služby Cloudová pobočková ústředna pro fiskální rok 2016.

Nabídka Koupit plán E4 pro fiskální rok 2016

 • Zákazníci, kteří si zakoupili SKU Office 365 E4 mezi 1. dubnem 2015 a 30. listopadem 2015, mohou mít nárok na nabídku Koupit plán E4. V rámci této nabídky si můžete zvolit, aby společnost Microsoft hradila aktivity spojené s přijetím potřebné ke zprovoznění služeb Enterprise Voice a Skype pro firmy prostřednictvím kvalifikovaného partnera, kterého jste si vybrali.
 • Další informace najdete na stránkách Podmínky a ujednání nebo Nejčastější dotazy k Nabídce Koupit plán E4.

Všechny scénáře zprovoznění a migrace pro FastTrack pro Office 365 kromě scénářů, kde služby FastTrack jsou poskytovány prostřednictvím softwaru třetí strany nebo softwaru hostovaného jinou společností než Microsoft, splňují požadavky certifikace ISO 27001.

Služby FastTrack jsou také pokryty smlouvou Microsoft HIPAA Business Associate Agreement (BAA). Další informace o pokrytí scénářů služby FastTrack naleznete ve smlouvě BAA. Smlouvu Microsoft HIPAA BAA najdete zde.