FastTrack zahrnuje materiály, nástroje a odborníky, kteří vám pomohou s úspěšným nasazením Office 365. Pokud má být nasazení Office 365 úspěšné, je třeba podpořit jeho přijetí mezi uživateli a zaměřit se na to, aby všichni chápali výhody nového stylu práce.

Celkový pohled na vytvoření a implementaci úspěšného nasazení Office 365 najdete v Průvodci přijetím Office 365.

1. Vize

Zformulujte svou vizi, určete obchodní scénáře a stanovte jejich prioritu, spolupracujte s klíčovými zainteresovanými stranami a naplánujte úspěšná nasazení vlastním tempem.

šipka Další informace

2. Zprovoznění

Využijte vzdálené pomoci odborníků odhodlaných vést váš tým IT a s jistotou zapracujte nové uživatele a možnosti.

šipka Další informace

3. Zvýšení hodnoty

Vytvořte větší hodnotu s materiály dostupnými vašemu týmu a partnerovi, které pomohou podpořit přijetí mezi uživateli v celé organizaci. Připravte se na změnu a řiďte ji.

šipka Další informace